Územní souhlas - aktualizováno v r .2019

vykřičník 2

Mobilní domy představují atraktivní kombinaci komfortního bydlení, nízkých pořizovacích nákladů a snadno přemístitelného útočiště. Koho by nelákala představa postavit si plně vybavený příbytek u řeky nebo letní domek na zahradě?
Zájemce o mobilní bydlení přesto trápí řada otazníků. Komu mám hlásit, že budu dům na parcelu umisťovat? Budu muset vyplnit nějaké dokumenty? Mezi těmito a spoustou dalších ale vyvstává otázka nejnaléhavější: jak je to vlastně se stavebním povolením?


Stavba či výrobek plnící funkci stavby?
Jakou optikou česká legislativa na mobilní domy nahlíží? Úřednické pojmosloví běžně operuje se dvěma termíny – stavbou a výrobkem plnícím funkci stavby. Rozdíl mezi hmotnou podstatou obou výrazů leží v místě vzniku objektu. Zatímco stavba roste bezprostředně na staveništi, výrobek nabývá kontur ve výrobní hale.
Aby v právní rovině nedocházelo k neshodám, byla novelou č. 350/2012 Sb., která mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozšířena definice pojmu „stavba" o ustanovení „za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby." Nová formulace tak mluví jasně. Ať už objekt vznikl stavební či montážní konstrukcí bez ohledu na technické provedení či použité materiály, v případě zájmu o mobilní bydlení se návštěvě v kanceláři stavebního úřadu se nevyhnete.


A kam se obrátit?
O umístění mobilního domu rozhoduje stavební úřad na základě §90 stavebního zákona. Aby celý proces proběhl k oboustranné spokojenosti, budete muset splnit několik podmínek. Není ale důvod obávat se zapeklitých administrativních kliček. Bude-li váš navrhovaný záměr v souladu s cíli územního plánování, charakterem území a místní infrastrukturou, nebudou úředníci jeho realizaci bránit a bez zbytečných průtahů vám udělí územní souhlas.
Tento terminus technicus je v podstatě zjednodušenou procedurou územního řízení, která se uděluje v případě prostších staveb. Pro zájemce o mobilheimy se jedná o pozitivní zprávu šetřící čas i peníze, které by v případě běžné stavby či montovaných domů museli investovat do drahé projektové dokumentace.

Podání žádosti
Předpokladem k zisku územního souhlasu je předložení žádosti o jeho vydání, oficiálně titulované jako oznámení o záměru v území, na příslušném pracovišti stavebního úřadu. S vyplněným formulářem si ale nevystačíte. Aby bylo podání kompletní, je nezbytné doložit vlastnické právo k pozemku nebo jiný doklad, z něhož vyplývá povolení umístit stavbu na dané parcele.
Dále budete potřebovat základní dokumentaci zahrnující půdorysné uspořádání objektu a plán jeho lokace na pozemku, a v neposlední řadě vyjádření majitelů veřejné technické a dopravní infrastruktury.
Máte-li v plánu postavit objekt blíže než 2 metry od hranice parcely, neobejdete se navíc bez souhlasu vlastníků sousedících pozemků. Poté nezbývá nic jiného, než počkat 30 dní, které má stavební úřad ze zákona na vyřízení žádosti. Jedná se ale o jedinou cestu, jak si mobilní dům legálně postavit. Chcete-li se vyhnout pozdějším komplikacím souvisejícím se stavbou „načerno", bez územního souhlasu se zkrátka neobejdete.


Mám územní souhlas. Co dál?
Výhodu mobilního domu oceníte také ve chvíli, kdy celá agenda úspěšně spěje do finále. Jakmile obdržíte informaci o kladném vyřízení žádosti, máte prakticky hotovo. Stavba mobilheimu totiž na rozdíl od klasického domu nepodléhá kolaudaci a stejně tak není třeba nechat objekt zaevidovat na katastrálním úřadu.
Podle ustanovení zákona č. 344/1992 Sb. se do katastru nemovitostí zapisují pouze ty budovy, které jsou spojeny se zemí pevným základem. Mobilní domy jsou tak z obliga a v okamžiku, kdy držíte v ruce územní souhlas, můžete bez obav zahájit samotnou realizaci. A ta trvá obvykle jen několik málo dní, jak jsme se my sami ověřili.
 
A jaký je tedy závěr? Pro postavení mobilního domu potřebujete jeden ze 3 dokumentů:
• Územní souhlas
• Územní rozhodnutí
• Veřejnoprávní smlouvu, která územní rozhodnutí nahrazuje

 

 Naši partneři
VUŽIJETE