Ochrana osobních údajů

Společnost Michal Suchy a Mobilheim Plzeň garantuje maximální ochranu Vašich osobních dat a údajů. Je pro nás velmi důležité, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně.

 ochrana

Informace o mobilních domech a ostatních produktech

Veškeré technické údaje uvedené v souvislosti s jednotlivými modely jsou přibližné a informativní. Fa. Michal Suchý, Společnost Regal Holiday Homes a Mobilheim Plzeň si vyhrazuje právo změny cen, barev, výbav a technických dat zde popsaných a zobrazených modelů. U nových mobilních domů značky Regal jsou na ilustračních fotografiích zobrazeny modely s nejvyšší výbavou, která není standardem pro modely v základním provedení.

Pro bližší informace o sortimentu modelů, standardních a mimořádných výbavách, aktuálních cenách, podmínkách a termínech dodávek, kontaktujte přímo nás.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu firmy:

Fa. Michal Suchý

www.mobilheim-plzen.cz
www.mobilheimplzen.cz

Fa. Michal Suchý věnuje velkou pozornost ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů objasňuje způsob shromažďování a využívání osobních údajů získaných od uživatelů internetové aplikace Mobilheim Plzeň (dále jen „web"). Mobilheim Plzeň neshromažďuje žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

Obsah této stránky

Shromažďování osobních údajů

V případě, že bude Fa. Michal Suchý, Mobilheim Plzeň potřebovat údaje, které jí umožní Vás identifikovat (osobní údaje) nebo kontaktovat za účelem poskytnutí produktu či služby, jež jste si vyžádali (např. informace o produktech a službách společnosti, účast v soutěžích, objednání emailových zpravodajů, přihlášení k akci, nakupování či stahování), o tyto údaje Vás požádáme. Data, která shromažďujeme v souvislosti s Vaší osobou, mohou obsahovat Vaše jméno a příjmení, titul, název společnosti nebo organizace, pracovní email a telefon, adresu do práce nebo domů, informace o pozici v zaměstnání, další informace o společnosti nebo o Vaší kreditní kartě.

Web může shromažďovat určité informace o návštěvě uživatelů, např. název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí kterých tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento web, stránky, které z webu otevírají, a internetovou adresu, ze které web www.mobilheim-plzen.cz nebo www.mobilheimplzen.cz navštívili. Tyto informace jsou využívány k analýze trendů, ke správě a inovaci webu a také ke shromažďování informací o hardwaru a softwaru za účelem poskytnutí požadované služby.

Použití osobních údajů

Osobní údaje shromážděné na tomto webu budou používány k jeho personifikaci a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali nebo k nimž jste dali souhlas.

Fa. Michal Suchý, Mobilheim Plzeň může použít osobní údaje k poskytování kvalitnějších zákaznických služeb, k inovaci webu a všech souvisejících produktů a služeb, ke zjednodušení používání tohoto webu, kterého lze dosáhnout tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a web se přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům uživatele.

Souhlasíte s tím, že Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vám poskytli důležité informace o produktu nebo službě, kterou používáte, včetně důležitých aktualizací a upozornění. S Vaším souhlasem Vám navíc můžeme zasílat informace o jiných produktech a službách naší společnosti a sdílet informace s našimi partnery, kteří Vám také mohou zasílat informace o produktech a službách.

Údaje o návštěvnosti webu můžeme pro výzkumné účely kombinovat s anonymními demografickými informacemi. Takto sdružené informace můžeme využít ke zvýšení atraktivnosti obsahu. V některých sekcích webu s omezeným přístupem můžeme s Vaším souhlasem kombinovat údaje o návštěvnosti webu s Vašimi osobními informacemi, abychom Vám poskytovali obsah přizpůsobený přímo pro Vás.

Fa. Michal Suchý, Mobilheim Plzeň v některých případech poskytuje určité služby (jako je např. hostování webových stránek, balení, zasílání a doručování vyhraných cen, odpovídání na dotazy zákazníků k produktům a službám a odesílání informací o našich produktech, akčních nabídkách nebo jiných nových službách) prostřednictvím jiné společnosti. Těmto společnostem poskytujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytně nutné k realizaci konkrétní služby. Zároveň od nich vyžadujeme, aby s těmito informacemi nakládali důsledně dle příslušných ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a nepoužívali je k jiným účelům.

Fa. Michal Suchý, Mobilheim Plzeň může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v těch případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon, nebo v dobré víře, že taková akce je nezbytná k:
(a) dodržení zákonů dané země a právních postupů
(b) ochraně a obraně práv nebo vlastnictví společnosti a jejích webů
(c) v naléhavých případech k ochraně bezpečí zaměstnanců a obchodních partnerů naší společnosti uživatelů našich produktů a služeb či veřejnosti.

Kontrola osobních údajů

Pokud v tomto prohlášení není uvedeno jinak, nebudou osobní údaje, které na tomto webu poskytnete, bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo naší společnost a její pobočky a přidružené společnosti.

Zabezpečení osobních údajů

Fa. Michal Suchý, Mobilheim Plzeň věnuje zabezpečení osobních údajů velkou pozornost. Pomocí celé řady zabezpečovacích technologií a postupů pomáháme chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zveřejněním.

Změny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Toto prohlášení můžeme v případě potřeby aktualizovat. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v tomto prohlášení. O změnách v tomto prohlášení Vás budeme informovat oznámením, které umístíme na domovskou stránku našeho webu.

Doporučujeme toto prohlášení pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici. Další používání této služby znamená Váš souhlas s prohlášením o ochraně osobních údajů a jeho aktualizacemi.

Uvedené údaje, použité fotografie

Fa. Michal Suchý. Mobilheim Plzeň si vyhrazují právo kdykoli měnit ceny, barvy a technická data modelů zobrazených a popsaných na webu. Na ilustračních obrázcích mohou být použity fotografie modelů s mimořádnou výbavou, která není součástí standardního vybavení. Autoři serveru si vyhrazují právo chyb zápisu a omylu.

Další podrobné informace o základní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech vám poskytneme na požádání.

Kontaktní informace

Pokud si myslíte, že jsme toto prohlášení nedodrželi, obraťte se na nás prostřednictvím emailu na následující adresu:

info@mobilheimplzen.cz

V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a následně vyřešíme.Naši partneři
VUŽIJETE