Levné mobilní domy - financování

Možnosti splátek od společnosti ESSOX s.r.o.

 

esox

 

Podmínky pro získání spotřebitelského úvěru

Financování zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti ESSOX s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.


A. Podmínky pro uzavření smlouvy

 • osoba starší 18 let
 • zaměstnanec se stálým příjmem (nesmí být ve výpovědní lhůtě)
 • podnikatel - fyzická osoba OSVČ (musí podnikat min. 3 měsíce), právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s.,...) podnikající minimálně 1 rok
 • důchodce (starobní, invalidní, výsluha)
 • žena/muž na mateřské/rodičovské dovolené
 • cizinec – doloží kopii povolení k přechodnému, nebo trvalému pobytu na území ČR

- Občan země EU – s minimálně přechodným pobytem na území ČR

- Občan země mimo EU – s trvalým pobytem na území ČR
- S přiděleným rodným číslem ČR
- Rozumějící česky
- Pracující na našem území minimálně 1 rok v aktuálním zaměstnání nebo podnikající minimálně 1 rok
- Klient musí doložit kromě pobytu a přidělení rodného čísla standardní doklady jako občan ČR kromě občanského průkazu.

B. Potřebné doklady

U úvěrů do 100.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů:

 • platný Občanský průkaz
 • druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkaz zdravotní pojišťovny, platební karta

U úvěru nad 100.001,- Kč potřebujete navíc:

 • zaměstnanec - potvrzení o výši příjmu (ke stažení zde ve složce „Ostatní") - ne starší než 1 měsíc
 • OSVČ – kopie daňového přiznání s razítkem FÚ a přílohami
 • důchodce – kopie výměru důchodu, výpisu z účtu nebo složenky, kde je vidět částka důchodu
 • rodič na mateřské dovolené – kopie výměru mateřské dávky

C. Pojištění schopnosti splácet

Společně s Komerční pojišťovnou a.s. vám nabízíme výhodné pojištění schopnosti splácet, kdy v případě prokázání pojistné události dle pojistných podmínek bude úvěr doplacen Komerční pojišťovnou a.s. za vás.

Pojištění se sjednává pro případ:

 • pracovní neschopnosti
 • ztráty zaměstnání
 • plné invalidity
 • smrti

Kontakt na zákaznickou linku společnosti ESSOX s.r.o.: 810 800 088. Zákaznická linka je dostupná v pracovní dny od 8 do 16 hodin.

 

V případě zájmu o financování si při vaší návštěvě vezměte sebou následující doklady:Naši partneři
VUŽIJETE